Jačanje tehnoloških i proizvodnih kapaciteta

Kratki opis projekta: Svrha projekta je jačanje tehnoloških i proizvodnih kapaciteta obrta LUKA INTERIJERI. Planom razvoja za slijedeće petogodišnje razdoblje kao jedan od glavnih smjerova zacrtali smo porast udjela proizvodnje metalnog namještaja u ukupnom prihodu zbog rastuće potražnje na zapadnim tržištima., prije svega slovenskom tržištu. Za ostvarivanje plana proizvodnje najveći problem su nam strojevi koji nam nedostaju u proizvodnji. Pri tome su nam najvažniji rezačica i savijačica cijevi te CNC router. Ovim projektom planiramo kupiti te strojeve.

Cilj projekta: Rast ukupnog prihoda obrta, ukupnog izvoza i povećanje broja zaposlenih u 2019.g. u odnosu na 2015.g.

Rezultati projekta: Kupljena 3 stroja, 1 objava na web stranici obrta, izrađen 1 plakat, provedena 2 sudjelovanja na organiziranim događajima informiranja i vidljivosti, 1 provedena nabava za vanjskog konzultanta, izrađena 2 izvješća, izrađena 2 zahtjeva za nadoknadom sredstava.