Novosti

Jačanje tehnoloških i proizvodnih kapaciteta

Naziv projekta: JAČANJE KONKURENTNOSTI OBRTA „LUKA INTERIJERI“ KUPOVINOM NOVIH STROJEVA

Obavijest o nabavi

Naziv projekta: JAČANJE KONKURENTNOSTI OBRTA „LUKA INTERIJERI“ KUPOVINOM NOVIH STROJEVA

Image

Cehovska 47, 42000 Varaždin
TELEFON: +385 (0) 42 240 527
FAX: +385 (0) 42 204 528
E-MAIL: davor@lukainterijeri.com
                tina@lukainterijeri.com
                velimir@lukainterijeri.com

ZAŠTITA PODATAKA